Zapraszamy do zapoznania sie z programami profilaktycznym
realizowanymi przez naszą przychodnie:

– W sekcji „Miasto” umieszcząne są informacje na temat programów finansowanych przez Urząd Miasta Opola.
– W sekcji „NFZ” umieszcząne są informacje na temat programów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE Z BUDŻETU  MIASTA OPOLA NA ROK 2021

 

Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla kobiet w wieku od 65 roku życia dla mężczyzn w wieku od 70 roku życia.

Opole ul. Budowlanych 4 tel. 77/453 84 62

 

 

– Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek urodzonych w 2009 r.

Poradnia dziecięca POZ Opole ul. Kościuszki 2 tel. 77 40 20 391, 77 40 20 302 e-mail: pozdzieci@zozcentrum.pl  

Program dedykowany jest dla dziewczynek urodzonych w 2009 roku uczęszczających do opolskich szkół podstawowych lub zamieszkujących w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola.

Terminy szczepień I dawki: 15 lub 22 lub 29 maj 2021r. (soboty) w godzinach 9:00 – 13:00

Plakat HPV

Realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV z roku 2020 dla dziewczynek urodzonych w 2008 roku: Szczepienia II dawki odbędą się 15, 22 i 29 maja 2021 (soboty) w godzinach 9:00 – 13:00, oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty – kwalifikacja lekarska.

 

Wznowienie szczepień przeciwko HPV dla dziewczynek urodzonych w 2008r. 13-latki

Zgodnie z wprowadzoną zmianą od dnia 28 maja 2021r, oprócz szczepień dziewcząt urodzonych w 2009 r. (12-letnich) dopuszczona zostaje również możliwość szczepień przeciwko wirusowi HPV pierwszą dawką dziewcząt urodzonych w 2008 r. (13-letnich), które z wyjątkowych powodów nie mogły zostać zaszczepione w 2020 r. (np. z powodu obostrzeń pandemicznych, kwarantanny, izolacji, choroby, itp.).

Warunkiem bezpłatnego zaszczepienia będzie pozytywna kwalifikacja lekarska do szczepienia oraz podpisanie przez rodzica/opiekuna dziewczynki 13-letniej oświadczenia o wystąpieniu wyjątkowych okoliczności, które uniemożliwiły jej szczepienie w roku poprzednim. Termin szczepienia rodzice mogą ustalić osobiście w poradni dziecięcej przy ul. Kościuszki 2 lub telefonicznie 77 40 20 302; 77 40 20 391 lub e-mail: pozdzieci@zozcentrum.pl

Udział w programie dziewczynek urodzonych w 2008 i 2009 roku będzie możliwy przez kolejnych 7 miesięcy czyli do grudnia 2021r.

 

– Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Opola.                      

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu to jesień 2021 rok.

Więcej informacji na plakacie

 

Zapraszamy do udziału !!!!!

 

Aktualizacja 28.05.2021r.

 

 

 

 

Miasto

NFZ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE
SP ZOZ „CENTRUM” w OPOLU w 2021r.

PACJENCI UBEZPIECZENI W NFZ

Program profilaktyczny raka piersi – badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50 – 69
poniedziałek i piątek od godz. 8.00 – 15.35,

wtorek, środa, czwartek 8.00-18.00
Opole ul. Budowlanych 4 tel: 77/453 84 62

Program profilaktyki raka szyjki macicy – badania cytologiczne
kobiety w wieku 25 – 59 lat
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 12.00
Poradnia ginekologiczna

ul. Kościuszki 2 – I piętro gab. 209 tel: 77/ 40 20 372

ul. Katowicka 91-93 (Dom Studenta Spójnik) tel. 789 409 796

 

-PROGRAM PROFILAKTYKI 40 PLUS

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 Plus” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program realizuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne przychodni Centrum w Opolu.

Kontakt: 77 40 20 382, e-mail: lab@zozcentrum.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus—pakiet-badan-dla-milionow-polakow

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

 

PROGRAMY DLA PACJENTÓW SP ZOZ „CENTRUM” W OPOLU
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 18.00
Poradnia Lekarza POZ

Program profilaktyki gruźlicy dla osób dorosłych
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 18.00
Gabinet pielęgniarki POZ I piętro gab. 222