Poradnie

KOMUNIKAT
Z dniem 31.12.2018 r lek. med. Anna Trela zakończyła udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ „Centrum” Opole, ul. Kościuszki 2.
Wszystkich pacjentów zaoptowanych do doktor Anny Treli informujemy o możliwości dokonania ponownego wyboru lekarza  spośród aktualnie zatrudnionych w przychodni.
Informacje można uzyskać w rejestracji ogólnej.

 

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opiekę nad pacjentem w Poradni POZ sprawują lekarze specjaliści z zakresu medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych:

Rejestracja osobista od 7.15 – 18.00
Rejestracja telefoniczna
pod numerem tel. 77 4020308, 317 od 8.00 do 18.00
Poradnia Lekarza POZ czynna jest od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-18.00
Umówienie wizyty domowej tel. 77 4020317, 308 lub bezpośrednio u Lekarza POZ

 • Lek. med. Marcin Czelakowski tel. 77 4020318
 • Lek. med. Maria Majewska-Rojek tel. 77 4020333
 • Lek. med. Walentyna Matyszkiewicz tel. 77 4020310
 • Lek. med. Jadwiga Sielicka-Urbańczyk tel. 77 4020333
 • Lek. med. Teresa Sołtysek tel. 77 4020395
 • Lek. med. Małgorzata Stolarczyk tel. 77 4020309
 • Lek. med. Izabela Pawłowska-Dudek tel. 77 4020311
 • Lek. med. Teresa Zator tel. 77 4020312
 • Lek. med. Agnieszka Niestolik-Pawlak tel. 77 4020314
 • Lek. med. Aleksandra Nalewajko tel. 77 4020309
 • Lek. med. Magdalena Osiecka tel. 77 4020314
 • Lek. med. Sara Fijałkowska tel. 77 4020309
 • Lek. med. Ewelina Rembak-Popiół tel. 77 4020311

Pielęgniarki gabinetu zabiegowego tel. 77 4020313
Pielęgniarki punktu szczepień tel. 77 4020391
Pielęgniarki środowiskowe tel. 77 4020305

Poradnia lekarza POZ świadczy usługi na podstawie złożonej deklaracji wyboru lekarza.
Zapewniamy przyjęcia pacjentów w gabinetach lekarskich od godziny 8.00 do godziny 18.00 w dni powszednie, w dni wolne od pracy i w nocy zapewniamy dostęp do świadczeń opieki całodobowej. Nasi lekarze realizują również wizyty w domu pacjenta. Ponadto pacjenci objęci opieką lekarza POZ mają zapewniony na miejscu dostęp do badań laboratoryjnych, USG, EKG i spirometrii. Lekarze wykonują pełną diagnostykę w celu ustalenia jednostki chorobowej, kierują do poradni specjalistycznych, szpitali i na leczenie uzdrowiskowe, dbają o profilaktykę chorób układu krążenia,  (w ramach programu profilaktycznego). Dbają o zachowanie ciągłości szczepień ochronnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi co zapewnia opiekę pielęgnacyjno-diagnostyczną w domu chorego.

Ogólna

KOMUNIKAT
Z dniem 31.12.2018 r lek. med. Anna Trela zakończyła udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ „Centrum” Opole, ul. Kościuszki 2.
Wszystkich pacjentów zaoptowanych do doktor Anny Treli informujemy o możliwości dokonania ponownego wyboru lekarza  spośród aktualnie zatrudnionych w przychodni.
Informacje można uzyskać w rejestracji ogólnej.

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opiekę nad pacjentem w Poradni POZ sprawują lekarze specjaliści z zakresu medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych:

Rejestracja czynna 7.15 – 18.00
Rejestracja telefoniczna
pod numerem tel. 77 4020308, 317 od 8.00 do 18.00
Poradnia Lekarza POZ czynna jest od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-18.00
Umówienie wizyty domowej tel. 77 4020317, 308 lub bezpośrednio u Lekarza POZ

 • Lek. med. Zbigniew Czelakowski tel. 77 4020318
 • Lek. med. Maria Majewska-Rojek tel. 77 4020333
 • Lek. med. Walentyna Matyszkiewicz tel. 77 4020310
 • Lek. med. Jadwiga Sielicka-Urbańczyk tel. 77 4020333
 • Lek. med. Teresa Sołtysek tel. 77 4020395
 • Lek. med. Małgorzata Stolarczyk tel. 77 4020309
 • Lek. med. Izabela Pawłowska-Dudek tel. 77 4020311
 • Lek. med. Teresa Zator tel. 77 4020312
 • Lek. med. Agnieszka Niestolik-Pawlak tel. 77 4020309
 • Lek. med. Aleksandra Nalewajko tel. 77 4020309
 • Lek. med. Magdalena Osiecka tel. 77 4020314
 • Lek. med. Sara Fijałkowska tel. 77 4020309

Pielęgniarki gabinetu zabiegowego tel. 77 4020313
Pielęgniarki punktu szczepień tel. 77 4020391
Pielęgniarki środowiskowe tel. 77 4020305

Poradnia lekarza POZ świadczy usługi na podstawie złożonej deklaracji wyboru lekarza.
Zapewniamy przyjęcia pacjentów w gabinetach lekarskich od godziny 8.00 do godziny 18.00 w dni powszednie, w dni wolne od pracy i w nocy zapewniamy dostęp do świadczeń opieki całodobowej. Nasi lekarze realizują również wizyty w domu pacjenta. Ponadto pacjenci objęci opieką lekarza POZ mają zapewniony na miejscu dostęp do badań laboratoryjnych, USG, EKG i spirometrii. Lekarze wykonują pełną diagnostykę w celu ustalenia jednostki chorobowej, kierują do poradni specjalistycznych, szpitali i na leczenie uzdrowiskowe, dbają o profilaktykę chorób układu krążenia, raka szyjki macicy i piersi u kobiet  (w ramach programów profilaktycznych). Dbają o zachowanie ciągłości szczepień ochronnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi co zapewnia opiekę pielęgnacyjno-diagnostyczną w domu chorego.

Dziecięca

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
KOMUNIKAT
Z dniem 31.12.2013 r lek. med. Maria Cybulska-Kiś zakończyła udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ „Centrum” Opole, ul. Kościuszki 2.
Wszystkich pacjentów zaoptowanych do lek. med. Marii Cybulskiej-Kiś informujemy o możliwości dokonania ponownego wyboru lekarza spośród aktualnie zatrudnionych w przychodni.
Informacje można uzyskać w rejestracji Poradni Dziecięcej.

Opiekę nad pacjentem w Poradni POZ sprawują lekarze specjaliści z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrii:

Rejestracja czynna w godzinach 7.30 -18.00

Rejestracja telefoniczna w godzinach 8.00 – 18.00  tel. 77 4020302

 • Lek. med. Iwona Akielaszek tel. 77 4020367
 • Lek. med. Beata Sekyra tel. 77 4020306
 • Lek. med. Magdalena Basista tel. 77 4020303
 • Lek. med. Marzena Zasańska tel. 77 4020304
 • Lek. med. Józefa Górecka-Hałoń tel. 774020367
 • Lek. med. Sara Fijałkowska tel. 774020367

Pielęgniarki punktu szczepień tel. 77 4020391

Poradnia dziecięca świadczy usługi na podstawie złożonej deklaracji wyboru lekarza. Zapewniamy przyjęcia pacjentów w gabinetach lekarskich od godz. 8:00 do 18:00 w dni powszednie. Pacjenci mają dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych . Lekarze kierują do poradni specjalistycznych, szpitali i na leczenia uzdrowiskowe. Dbamy o zachowanie ciągłości szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. Nasi lekarze ściśle współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi co zapewnia opiekę pielegnacyjno-diagnostyczną w domu chorego.

Pielęgniarki środowiskowe

GABINET PIELĘGNIARKI POZ

Gabinet pielęgniarki POZ I piętro gab. 222 tel. 77 40 20 305

HARMONOGRAM PRACY:

7.00 – 10.00 – świadczenia w domu pacjenta

10.00 – 12.00 – świadczenia w gabinecie pielęgniarki

12.00 – 18.00 – świadczenia w domu pacjenta

Pielęgniarki POZ realizują program profilaktyki gruźlicy dla osób dorosłych finansowany ze środków NFZ
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 18.00
 

Punkt szczepień

Punkt szczepień czynny od godz. 8:00 do 18:00.
Tel. 77 4020391

Gabinet Zabiegowy

Gabinet zabiegowy czynny od godz. 8:00 do 18:00.
Tel.
  77 4020313

Medycyna Pracy

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Opiekę w Poradni Medycyny Pracy świadczą lekarze specjaliści z zakresu medycyny pracy

 • Lek. med. Elżbieta Szankowska-Miler
 • lek. med. Agnieszka Brzozowska

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.30.

tel. 774020399

 

Oferujemy kompleksową opiekę profilaktyczną.
W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania kierowców
 • badania wysokościowe
 • badania do pracowniczych książeczek zdrowia

Zapewniamy na miejscu dostęp do laboratorium analitycznego, EKG, spirometrii, audiometrii oraz konsultacji specjalistycznych:

 • okulista
 • laryngolog
 • neurolog

Zawieramy umowy z zakładami pracy na badania profilaktyczne.

Gabinet USG

Specjalistyka

Usługi specjalistyczne

Poradnia chorego sutka

OŚRODEK DIAGNOSTYKI CHORÓB GRUCZOŁU PIERSIOWEGO U KOBIET

LOKALIZACJA: Opole ul. Budowlanych 4 tel. 77 4538462

Rejestracja osobista lub telefoniczna:

8.00 – 15.35  poniedziałki i piątki

8.00 – 18.00 wtorki, środy, czwartki

Lekarze realizujący świadczenia:

 • lek. med. Wojciech Guzikowski specjalista położnictwa i ginekologii
 • lek. med. Dariusz Morawski specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Piotr Pośpiech specjalista położnictwa i ginekologii I°

Poradnia realizuje programy profilaktyczne finansowane z budżetu miasta Opola oraz NFZ (zakładka –  profilaktyka).

Poradnia Chorób Sutka realizuje świadczenia w ramach kontraktu z NFZ.

Laryngologia

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Rejestracja osobista lub telefoniczna tel. 77/40 20 392

poniedziałek
7.15 – 18.00
wtorek
7.15 – 14.30
środa
7.15 – 14.30
czwartek
7.15 – 14.30
piątek
7.15 – 14.30
 • Lek. med. spec. II° Dariusz Domagała
 • Lek. med. spec. II° Beata Kudrisz-Radoń
 • Lek. med. spec. I° Dariusz Żelechowski
 • Pielęgniarki

Poradnia Laryngologiczna świadczy usługi dla pacjentów z chorobami górnych dróg oddechowych, zaburzeniami słuchu i schorzeniami ślinianek. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem. Wykonujemy:

 • konsultacje lekarskie
 • poradnictwo specjalistyczne
 • leczenie i diagnostyka schorzeń uszu (audiogram, tympanometria, rinomanometria)
 • leczenie zaburzeń błędnika (próby kaloryczne)
 • badania dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy

Wykonujemy również lecznicze zabiegi laryngologiczne:

 • inhalacje
 • zabiegi – Rinovlou, Pretz, Politzer, płukanie uszu i ślinianek
 • punkcja zatok
 • kateteryzacja
 • nacięcie ropni

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem laryngologicznym:

 • audiometr
 • nasofiberoskop
 • tympanometr
 • rinomanometr
 • varioterm wodny
 • aparat Amsa

Ginekologia

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Opiekę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej świadczą lekarze specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa

 • Lek. med. spec. II° Katarzyna Muszalska-Gawrońska 
 • Lek. med. spec. II° Maria Radziukiewicz
 • Położna

Rejestracja osobista lub telefoniczna czynna w godzinach pracy poradni,  tel. 77/40 20 372
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób u kobiet, prowadzeniem ciąży, profilaktyką raka szyjki macicy, szczepieniami przeciw wirusowi HPV.
Pacjentka objęta opieką naszej poradni ma możliwość wykonania badań laboratoryjnych, badania USG, pobrania wymazów cytologicznych, oraz wykonania zabiegów ambulatoryjnych z możliwością pobrania wycinków do badania histopatologicznego.
Prowadzimy poradnictwo na temat ciąży, porodu, połogu, karmienia piersią, menopauzy i antykoncepcji.

Okulistyka

PORADNIA OKULISTYCZNA
Opiekę w Poradni Okulistycznej świadczą lekarze specjaliści z zakresu okulistyki

 • Lek. med. spec. II° Monika Dalach
 • Lek. med. spec. II° Marcin Tarnowski
 • Pielęgniarka

Rejestracja osobista lub telefoniczna czynna w godzinach pracy poradni  tel. 77/40 20 307

Nasza Poradnia Okulistyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do diagnostyki chorób oczu.
Wykonujemy:

 • badanie dna oka
 • ciśnienie śródgałkowe – tonometria
 • pole widzenia
 • gonioskopia
 • dobór szkieł okularowych

Wykonujemy ambulatoryjne zabiegi okulistyczne:

 • usuwanie ciała obcego z oka
 • iniekcje podspojówkowe
 • wziernikowanie oka
 • płukanie kanalików łzowych
 • depilację rzęs

Neurologia

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Opiekę w Poradni Neurologicznej świadczą lekarze specjaliści z zakresu neurologii

Lek. med. spec. II° Iwona Gawda
Lek. med. spec. II° Artur Kozołub
Pielęgniarka

Rejestracja osobista lub telefoniczna tel. 77/40 20 363
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.30

Pacjenci Poradni Neurologicznej objęci są opieką specjalistyczną z zakresu neurologii.
Zapewniamy dostęp do badan diagnostycznych:

 • EEG
 • EMG

Gastrologia

PORADNIA GASTROLOGICZNA

Opiekę w Poradni Gastrologicznej świadczą lekarze specjaliści z zakresu gastroenterologii

 • Lek. med. spec. II° Wojciech Beker
 • Lek. med. spec. II° Jarosław Struzik
 • Lek. med. spec. II° Robert Okuniewicz
 • Pielęgniarka

Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 14.30   tel. 77/40 20 363

Poradnia Gastrologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pokarmowego. Posiadamy nowoczesny sprzęt endoskopowy. Pacjenci korzystający z usług naszej poradni na miejscu mogą wykonać badania przewodu pokarmowego (gastroskopia, rektoskopia), pobranie wycinka do badań histopatologicznych jak i wykonanie testu na obecność bakterii helikobakter.

Endoskopia

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

Opiekę nad pacjentem w Pracowni endoskopowej świadczą lekarze specjaliści z zakresu gastroenterologii

 • Lek. med. spec. II° Wojciech Beker
 • Lek. med. spec. II° Jarosław Struzik
 • lek. med. spec. II° Robert Okuniewicz
 • Pielęgniarka

Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 -14.30  tel. 77/40 20 363
Poradnia Gastrologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pokarmowego. Posiadamy nowoczesny sprzęt endoskopowy. Pacjenci korzystający z usług naszej poradni na miejscu mogą wykonać badania przewodu pokarmowego (gastroskopia, rektoskopia), pobranie wycinka do badań histopatologicznych jak i wykonanie testu na obecność bakterii helikobakter.

System e-rejestracji dostępny pod adresem:

http://rejestracja-24.pl/online/centrum/

Dermatologia

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Opiekę w Poradni Dermatologicznej świadczą lekarze specjaliści z zakresu dermatologii i wenerologii

 • Lek. med. spec. II° Jadwiga Czarny-Szcześniak
 • Lek. med. spec. I° Ewa Kwiatek-Gniazdowska
 • Pielęgniarka

Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 18.00  tel. 77/40 20 308, 317

Poradnia Dermatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry.
Wykonujemy ambulatoryjne zabiegi:

 • kriochirurgia ciekłym azotem
 • zabiegi elektrokoagulacji
 • pobieranie wycinków na badania histopatologiczne
 • pośrednie badanie mykologiczne

Poradnia Studecka

 

 

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel. 789 409 796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszym Facebooku:

Gabinet Lekarza POZ

Lek. med. Maria Pawełczak przyjmuje w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

System e-rejestracji dostępny pod adresem:

http://rejestracja-24.pl/online/centrum/

 

 

 

 

 

 

System e-rejestracji dostępny jest pod adresem:

http://rejestracja-24.pl/online/centrum/

Rejestracja osobista lub telefoniczna: 789 409 796

Lek. med. spec. II° Andrzej Fim

Lek. med. spec. I° Piotr Pośpiech

 

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ”, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia.

 

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Wyboru/ zmiany położnej można dokonać do 2 razy w roku kalendarzowym, w nowym miejscu udzielania świadczeń.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizowaną  w warunkach ambulatoryjnych, w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną.

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia; w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej POZ, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentką.

Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie  z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują: rozpoznanie problemów zdrowotnych, a także zaplanowanie i realizację, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa.

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentki, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej),

e-rejestracja pod  adresem: http://rejestracja-24.pl/online/centrum/