Adres

ul. Kościuszki 2,
45-062 Opole

E-mail

e-mail: sekretariat@zozcentrum.pl

Numer telefonu

Sekretariat: 77 40 20 398 fax: 77 40 20 397 sekretariat@zozcentrum.pl

Rejestracja ogólna: 77 40 20 308, 77 40 20 317  poz@zozcentrum.pl

Rejestracja dziecięca: 77 40 20 302  pozdzieci@zozcentrum.pl

Rejestracja laryngologiczna: 77 40 20 392 laryngologia@zozcentrum.pl

Rejestracja okulistyczna: 77 40 20 307 okulistyka@zozcentrum.pl

Rejestracja neurologiczna: 77 40 20 363 neurologia@zozcentrum.pl

Rejestracja gastrologiczna: 77 40 20 363 gastrologia@zozcentrum.pl

Rejestracja dermatologiczna: 77 40 20 308, 317 dermatologia@zozcentrum.pl

Rejestracja  ginekologiczno-położnicza: 77 40 20 372 ginekologia@zozcentrum.pl

Rejestracja poradni chorób sutka: 77 45 38 462

Rejestracja medycyny pracy: 77 40 20 399 mp@zozcentrum.pl

Gabinet pielęgniarek środowiskowych: 77 40 20 305

             Gabinet położnej środowiskowej: 77 40 20 370 polozna@zozcentrum.pl

Szczepienia przeciwko Covid-19: 77 40 20 317   szczepienia@zozcentrum.pl

 Przychodnia Studencka: 789 409 796

Laboratorium: 77 40 20 382    lab@zozcentrum.pl

Dział finansowy: 77 40 20 383

Dział kadr: 77 40 20 389

Dział techniczno-administracyjny: 77 40 20 381

Pielęgniarka Koordynująco-Nadzorująca: 77 40 20 390

Inspektor Ochrony Danych: 77 40 20 390