Adres

ul. Kościuszki 2,
45-062 Opole

E-mail

e-mail: sekretariat@zozcentrum.pl

Numer telefonu

Sekretariat: 77 40 20 398 fax: 77 40 20 397

Rejestracja ogólna: 77 40 20 308, 77 40 20 317

Rejestracja dziecięca: 77 40 20 302

Rejestracja laryngologiczna: 77 40 20 392

Rejestracja okulistyczna: 77 40 20 307

Rejestracja neurologiczna: 77 40 20 363

Rejestracja gastrologiczna: 77 40 20 363

Rejestracja dermatologiczna: 77 40 20 308, 317

Rejestracja  ginekologiczno-położnicza: 77 40 20 372

Rejestracja poradni chorób sutka: 77 45 38 462

Rejestracja medycyny pracy: 77 40 20 399

Gabinet pielęgniarek środowiskowych: 77 40 20 305

             Gabinet położnej środowiskowej: 77 40 20 370

 Przychodnia Studencka: 789 409 796

Laboratorium: 77 40 20 382

Dział finansowy: 77 40 20 383

Dział kadr: 77 40 20 389

Dział techniczno-administracyjny: 77 40 20 381

Pielęgniarka Koordynująco-Nadzorująca: 77 40 20 390

Inspektor Ochrony Danych: 77 40 20 390