Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu” (Oprogramowanie))

Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej

Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług, poprzez dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane w ramach projektu pn.

Czytaj więcej ...

W dniu 22.12.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie wstępne na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu (sprzęt i oprogramowanie))”

W dniu 22.12.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie wstępne na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu (sprzęt i oprogramowanie)”

Załącznik

 

Czytaj więcej ...

W dniu 21.12.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie wstępne na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu (sprzęt)”

W dniu 21.12.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie wstępne na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu (sprzęt)”

Załącznik

Czytaj więcej ...