Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu” (Oprogramowanie))

Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej

Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług, poprzez dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane w ramach projektu pn.

Czytaj więcej ...