SP ZOZ „Centrum” ogłasza dialog techniczny

SP ZOZ „Centrum” ogłasza dialog techniczny w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na dostawy i usługi w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu” na:
a) zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia i uruchomienia e-usług publicznych w SP ZOZ „Centrum,

Czytaj więcej ...