CYTOLOGIA BEZ KOLEJKI!

W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne

Kobiety w wieku 25-59 lat:

–    które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;

– obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka),

Czytaj więcej ...