SARS-COV-2 szybki test antygenowy!

Test kasetowy antygenowy wykonywany w Laboratorium SP ZOZ „Centrum” dedykowany jest pacjentom zdrowym, opuszczającym granicę RP oraz przed planowanymi zabiegami medycznymi.

Test kasetowy antygenowy pozwala na szybkie, jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosogardzieli dopuszcza wstępną diagnozę COVID-19.

Wynik ujemny nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2. Test antygenowy kasetowy wykorzystywany jest ze względu na możliwość szybszego uzyskania wyniku niż ma to miejsce w przypadku klasycznego badania PCR (ok.

Czytaj więcej ...

Program profilaktyki 40 plus

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 Plus” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program realizuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Przychodni Centrum w Opolu.

Czytaj więcej ...

Wznowienie szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek urodzonych w 2008r.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą od dnia 28 maja 2021r, oprócz szczepień dziewcząt urodzonych w 2009 r. (12-letnich) dopuszczona zostaje również możliwość szczepień przeciwko wirusowi HPV pierwszą dawką dziewcząt urodzonych w 2008 r. (13-letnich), które z wyjątkowych powodów nie mogły zostać zaszczepione w 2020 r. (np. z powodu obostrzeń pandemicznych, kwarantanny, izolacji, choroby, itp.).

Warunkiem bezpłatnego zaszczepienia będzie pozytywna kwalifikacja lekarska do szczepienia oraz podpisanie przez rodzica/opiekuna dziewczynki 13-letniej oświadczenia o wystąpieniu wyjątkowych okoliczności,

Czytaj więcej ...