Podpisanie umowy w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” dostawa sprzętu.

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu„ w dniu 10 września 2019 r. została podpisana umowa z firmą M3.Net Sp. z o.o. Sp.k. na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla ww. przychodni.

Zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz efektywności pracy personelu medycznego i administracji.

Głównym założeniem realizowanego projektu jest pełna informatyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Miasta Opola poprzez pełne doposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wymianę doczasowego sprzętu komputerowego, który jest wyeksploatowany o niskich parametrach.

Dzięki realizacji umowy pacjenci jak i pracownicy ww. placówek medycznych zyskają liczne korzyści

zarówno w zakresie organizacyjnym jak i w relacjach z pacjentami:

 

  1. Korzyści organizacyjne:

– poprawa efektywności pracy personelu medycznego i administracyjnego poprzez umożliwienie

sporządzenia i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;

– optymalizacja czasu pracy;

– podniesienie standardów bezpieczeństwa  gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;

– podniesie poziomu informatyzacji jednostek zdrowia.

 

  1. Korzyści w relacjach z pacjentami:

– usprawnienie obsługi pacjentów w rejestracji;

– usprawnienie obsługi pacjentów  w gabinecie;

– poprawa jakości obsługi pacjentów;

– poprawa skuteczności i efektywności obsługi pacjentów;

– lepsze dostosowanie standardów obsługi pacjentów do ich wymagań;

– wzrost efektywności pracy personelu medycznego i administracyjnego w związku z możliwością

prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;

 

Wartość umowy: 845 994,00 zł z czego 85 % jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dav
dav
dav