Podpisanie umowy w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze”

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu „ w dniu 27 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na opracowanie i wdrożenie e-Portalu wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on-line wraz z rozbudową oprogramowania medycznego oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług.

W przetargu została wyłoniona firma Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie.

Realizacja umowy wpłynie na zwiększenie dostępności oraz jakości świadczonych usług medycznych ww. placówkach w zakresie e-rejestracja, e-laboratorium, e-learning, e-komercja, które umożliwią wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalnych, zapewniających oszczędności oraz uproszczenia  administracyjne dla pacjentów.

Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi pacjenta przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu w zakresie:

– zwiększenia dostępności do publicznej służby zdrowia;

– usprawnienia procesu obsługi pacjentów;

– swobodnego przepływu informacji pomiędzy pacjentem a przychodnią;

– poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

– rozwoju usług elektronicznych związanych z e- zdrowiem;

– usprawnienia procesu gromadzenia danych i informacji.

Wartość podpisanej umowy 2 113 140,00 zł.

Termin wykonania umowy został ustalony do 15 grudzień 2019 r.