Ważne adresy

1. Rzecznik Praw Pacjenta

                www.rpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

2. Opolski Odrział NFZ

Opole ul. Głogowska 37

tel. 77 40 20 100, e-mail: sekretariat@nfz-opole.pl